Generalforsamling den 3. marts 2020 kl. 19.00

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinierne for WWLD’s virksomhed i det kommende år samt drøftelse af budget5. Indkomne forslag6. Valg

på valg for 2 år er:

bestyrelsesmedlemmer: Connie Kristensen,

Helle Marhauer

Birgit Scheby

på valg for et år er:

suppleant: Maren Madsen

revisor: Kirsten Bindesbøl

revisorsuppleant Agnes Guldager

  1. eventuelt

Efter Generalforsamlingen er foreningen vært med brød  med pålægsbord og kaffe.

 

 

Husk at tilmelde jer til vores afslutningsfest den 3. april i Tarm Bowlingcenter.